درباره مشاور
نظرات (16)
درباره من

1

زمان های پاسخگویی


شنبه
02:00 تا 15:00
20:00 تا 24:00
یکشنبه
00:00 تا 00:00
00:00 تا 00:00
دوشنبه
00:00 تا 00:00
00:00 تا 00:00
سه شنبه
00:00 تا 00:00
00:00 تا 00:00
چهارشنبه
00:00 تا 00:00
00:00 تا 00:00
پنج شنبه
08:00 تا 12:00
13:00 تا 20:00
جمعه
00:00 تا 00:00
00:00 تا 00:00
userImg
مشاوره با پزشک عمومی

20
+1000
372


★★★★★
☆☆☆☆☆
مشاوره تصویری
مشاوره تصویری 15 دقیقه رایگان
مشاوره تصویری 30 دقیقه رایگان
مشاوره تصویری 60 دقیقه رایگان
مشاوره متنی
مشاوره متنی 15 دقیقه رایگان
مشاوره متنی 30 دقیقه رایگان
مشاوره متنی 60 دقیقه رایگان
گرفتن وقت حضوری
  expertImg
  متخصص در حوزه
  dddddddddd
  بازدید
  expertImg
  متخصص در حوزه
  1
  بازدید
  expertImg
  متخصص در حوزه
  1
  بازدید
  expertImg
  متخصص در حوزه
  1
  بازدید
  عملیات