کارفرما

دنبال یه فرد متخصص میگردی؟


مشکلی برات پیش اومده نمیدونی چطور حلش کنی؟


یه پروژه داری میخوای کسی برات انجامش بده؟


نیاز به یه مترجم داری؟


میخوای یه زبان جدید یاد بگیری؟


دنبال معلم خصوصی موسیقی میگردی؟


نیاز به پرستار داری؟


سوال حقوقی داری؟


وسیله ی خونت خراب شده و نیاز به تعمیرکار در منزل داری؟

اگر جوابت به یکی از این سوالات مثبته با ما همراه شو


کمی حوصله به خرج بده و با شغلستون آشنا شو


امیدوارم به زودی شما هم یه شغلستونی بشی

موشن گرافیک آشنایی با فریلنسرها در شغلستون

عملیات